Specialist Ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep (regio Kennemerland)

Branche : Zorg
Regio : Noord Holland

Als Specialist Ouderengeneeskunde ben je continue bezig met het verbeteren van de ouderenzorg. Hierbij probeer je optimale zorg te bieden met de middelen die beschikbaar zijn. Afhankelijk van jouw wensen en ervaringsniveau kijken we samen hoe je deze functie het beste vorm kunt geven, passend bij jouw behoeften en expertise. ViVa! Zorggroep heeft een sterke positie in de regio en is eveneens een ambitieuze organisatie. ViVa! heeft zich tot doel gesteld om proactief te innoveren op de volle zorgbreedte, van langdurige tot kortdurende zorg waarbij de eerstelijnszorg een steeds prominentere rol gaat spelen. Met jouw creativiteit en expertise zorg je voor zichtbaarheid en tevens verdere ontwikkeling van de medische vakgroep. Hierbij word je uitgedaagd om initiatief te nemen, regie te pakken en heb je veel vrijheid om je functie verder vorm te geven. Bij voorkeur heb je de wens om de opleiding tot Kaderarts te gaan volgen. Je bent actief binnen een organisatie in beweging, waarbij er stappen worden gezet om de invloed van de medische vakgroep op beleid en kwaliteit uit te breiden. Daarbij werk je in een multidisciplinaire setting met betrokken collega’s in een saamhorig team. Naast deze ontwikkelingen lever je passende zorg voor onze cliënten en bestaat de functie eveneens uit het superviseren en begeleiden van basisartsen en verpleegkundig specialisten. Binnen de functie geldt een beperkte dienstbelasting, aangezien een deel van de diensten is uitbesteed. ViVa! Zorggroep biedt jou: * De mogelijkheid tot fulltime of parttime werken (24-36 uur) * Contract voor onbepaalde tijd * Inschaling in schaal 75, conform CAO VVT (€5164-8146) * Ruimte, budget en de wens voor het volgen van een opleiding tot Kaderarts * Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling d.m.v. trainingen * Regelmatig leuke teamactiviteiten met collega’s * Reiskostenvergoeding conform CAO VVT * Pensioen bij pensioenfonds Zorg & Welzijn * Eindejaarsuitkering van 8,33% Maar vooral: werkplezier, persoonlijke aandacht, vrijheid en groei! De organisatie Wil je werken in een warme, vooruitstrevende organisatie waar ondernemerschap wordt gewaardeerd? Met ruim 3500 medewerkers en 1600 vrijwilligers is ViVa! Zorggroep een toonaangevende zorgorganisatie. ViVa! gaat uit van de vragen, wensen en mogelijkheden van hun cliënten. Dit zijn veelal ouderen en chronisch zieken met diverse problematiek op de afdelingen: PG, somatiek, GRZ, ELV, GP en NAH. Samen met familie, vrijwilligers en multidisciplinair team wordt er gezocht naar de best passende zorg en ondersteuning in iedere situatie. De medische vakgroep bestaat uit 12 Specialisten Ouderengeneeskunde, waarvan 2 Kaderartsen. Daarnaast zijn er 4 Verpleegkundig Specialisten en 4 basisartsen. De afdeling wordt ondersteund door doktersassistentes en medisch secretaresses. ViVa! Zorggroep staat bekend als een geliefd opleidingshuis voor AIOS, coassistenten en HAIO. Dit komt voort uit een open en laagdrempelige cultuur. Verscheidenheid is vanzelfsprekend en ieders individuele kwaliteiten worden benut. De medewerkers worden gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen.

Adviseur Kennis

Branche : Wonen
Regio : Utrecht

Word jij enthousiast van het bouwen aan een stevig kennisnetwerk binnen (en buiten)? In deze functie ben je samen met drie collega kennisadviseurs verantwoordelijk voor het tot je nemen, analyseren en delen van kennis over vastgoed gerelateerde thema’s als technische kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid en product- en procesinnovaties. Je zet nieuwe strategische kaders voor het bouwen, onderhouden, verbeteren en verduurzamen van onze woningen om in acties en laat deze landen bij de interne collega’s. Daar waar nodig implementeer je nieuwe kaders en pas je bestaande processen aan. Hierbij werk je samen met de uitvoerende afdelingen en vaste partners. Deze opdrachtgever is elke dag bezig met het realiseren van comfortabele, veilige en gezonde woningen die in 2050 ook CO2-neutraal zijn. Daarmee dragen ze bij aan de energietransitie. Zowel in bestaande als nieuwbouw krijgen we meer en meer te maken met nieuwe wet- en regelgeving over belangrijke onderwerpen als veiligheid, duurzaamheid, bouwbesluit, energietransitie en de flora & faunawet. En daar vorm jij een belangrijke spil in. Je haalt nieuwe kennis actief op, volgt wet- en regelgeving op de voet en verbindt deze nieuwe kennis met de juiste mensen binnen de organisatie waardoor zij hun werk in de praktijk weer beter kunnen doen. En dat alles met als doel dat onze huurders prettig, veilig en comfortabel kunnen wonen. Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn gericht op: • Het evalueren van toegepaste pilots binnen de Alliantie om deze bij succes te implementeren in de organisatie • het vertalen van strategisch beleid in acties op tactisch niveau in samenwerking met de uitvoerende afdelingen en de partners (denk bijvoorbeeld aan bruikbare instrumenten, procedures en richtlijnen voor de organisatie); • het leiden van projecten om tactisch beleid en bijbehorende acties te implementeren in werkprocessen van medewerkers; • Het initiëren van bijeenkomsten op gerelateerde themagebieden; • Het op verzoek opzetten van (markt)onderzoeken en het doen van concrete voorstellen voor marktonderzoek. Het verzamelen en analyseren van gegevens en deze vertalen naar bruikbare acties voor medewerkers die zich bezig houden met de uitvoering.

Buurtbeheerder

Branche : Wonen
Regio : Noord Holland

Als Buurtbeheerder ben je werkzaam in de buurten met voornamelijk laagbouw. Je handelt lichte overlastzaken af, ondersteunt buurtconsulenten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en bezoekt nieuwe huurders. Jij kijkt graag om je heen, hebt oog voor wat er speelt en verdiept je graag in mensen. Je bent handig en toont initiatief, ook op sociaal gebied. Je screent wijken, signaleert mogelijke problemen van huurders en gaat er mee aan de slag. Want je weet: alleen zo werken we samen aan leefbare wijken waar mensen aangenaam wonen. Wat denk je, komen we een beetje in de buurt van jouw droombaan?

Beleidsadviseur

Branche : Wonen
Regio : Groningen

Doel van de functie De beleidsadviseur is binnen kaders verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op tactisch en strategisch niveau. Plaats in de organisatie De beleidsadviseur is onderdeel van de afdeling Strategie & Communicatie en ontvangt leiding van de bestuurssecretaris. Resultaatgebieden ? Ontwikkelt, evalueert en herijkt beleid. ? Vertaalt marktontwikkelingen en wijzigingen in wetgeving naar beleidsvoorstellen. ? Bereidt periodieke de prestatieafspraken voor en begeleidt en evalueert het proces ? Ondersteunt op verzoek bij de implementatie van beleid ? Stuurt op verzoek projectgroepen aan ? Bereidt de periodieke visitatie voor en begeleidt en evalueert het proces ? Levert en analyseert (management)informatie ten behoeve van de planning & control cyclus ? Signaleert, rapporteert en adviseert het management (gevraagd en ongevraagd) over de volle breedte van het eigen vakgebied Contacten De beleidsadviseur onderhoudt interne contacten met zijn opdrachtgevers (managers of bestuurder), de bestuurssecretaris (afstemming en functioneren), beleidsmedewerkers (afstemming) en medewerkers van andere afdelingen (afstemming en informatie-uitwisseling). De beleidsadviseur onderhoudt externe contacten met regio-overstijgende belanghouders en eventueel huurders (beleidsafstemming).

Coördinator Techniek

Branche : Wonen
Regio : Noord Holland

Deze nieuwe functie bestaat uit twee belangrijke componenten. In de eerste plaats geef je functioneel leiding aan de opzichters die zich met zowel planmatig als niet-planmatig onderhoud bezighouden. Je begeleidt de opzichters in de planning, organisatie en uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden en bewaakt tegelijkertijd de kwaliteit van de onderhoudsprocessen. Door regelmatig een “hoog over” blik te werpen op deze dagelijkse werkzaamheden zie jij waar er eventuele knelpunten liggen en hoe deze op te lossen. Op een pragmatische wijze zorg je ervoor dat deze oplossingen waar mogelijk worden opgenomen in de standaard werkwijze en zorg je voor verbeteringen in het eindresultaat. Samen met het team lever je belangrijke input aan de meerjarenonderhoud plannen en als coördinator ben je actief betrokken bij het Asset Management Plan van de vestiging. Je fungeert als aanspreekpunt voor de complexere technische vraagstukken van de vestiging en je bent een goede sparringpartner voor de manager Bedrijfsbureau of voor onze partner Vastgoedservice. Het andere belangrijke component van deze functie is jouw rol in de vestigingsprojecten. Iedere vestiging heeft doorlopend projecten die opgepakt moeten worden en hierin kun jij een projectleider rol pakken. Het betreft hier projecten van verschillende grootte en zeer uiteenlopende onderwerpen waarvan jij de opstart, begeleiding en afronding voor je rekening kunt nemen. Je rol is geplaatst in de afdeling Beheer waar je direct onder de Teamleider valt. Deze afdeling zorgt ervoor dat de bewoners goed, veilig en prettig wonen. Dat houdt in dat de panden technisch goed onderhouden en veilig zijn en dat onze bewoners een herkenbaar aanspreekpunt hebben voor vragen en klachten

Laden