Welkom bij Corparis, Rob & Marije!

Vanaf 1 januari zijn gestart binnen Corparis als Senior Consultant Zorg, Rob van der Werff en Marije Booij – Bremer!

Beide van harte welkom en heel veel succes gewenst namens ons allen!