Vastgoedsturing & Assetmanagement zijn ‘hot items’

Professionals van Corparis haken aan en delen kennis

Hij werkt al ruim een jaar bij Corparis. Een jaar en drie maanden om precies te zijn. Ramon Gerritzen is gedetacheerd bij Woonzorg als bewonersconsulent en coördinator gebiedsgerichte aanpak aardbevingen bij Woonzorg en beschikt over een ruime werkervaring bij woningcorporaties. Hij is dan ook ‘senior’ en buddy van vier juniormedewerkers. Maar dat betekent niet dat hij is uitgeleerd. Samen met collega Jan Fokma, inmiddels zeven jaar senior Interim Professional bij Corparis, volgde hij onlangs de training Integrale Vastgoedsturing.

 

“Woningcorporaties zijn volop in beweging en ook de wetgeving verandert voortdurend”, vertelt Ramon. “Het zijn andere tijden die vragen om meer zekerheid en transparantie over investeringen en maatschappelijke keuzes. Integrale vastgoedsturing helpt corporaties om de financiële gevolgen van bepaalde keuzes duidelijk in beeld te brengen.

 

Ook bij Woonzorg is vastgoedsturing een ‘hot item’. Ik vind het belangrijk dat ik op de hoogte blijf van deze nieuwe ontwikkelingen. Bij de tijd blijven en weten wat er speelt zit verankerd in het Corparis DNA en het vergroot bovendien mijn werkplezier.”

Integrale Vastgoedsturing en Assetmanagement

Tijdens de training vergaarden Ramon en Jan kennis over Integrale Vastgoedsturing, dat werkt volgens een 3-kamermodel; de maatschappelijke kamer, vermogenskamer en de vastgoedkamer. Ramon: “De kamers uit het model zijn verantwoordelijkheden met tegengestelde belangen. En omdat ook corporaties het geld maar één keer kunnen uitgeven, is het belangrijk dat geld goed te laten landen. Bovendien moeten corporaties bijdragen aan de uitvoering van gemeentelijk beleid. Dat kan niet zonder een goed inzicht in de investeringscapaciteit.” Naast Integrale Vastgoedsturing volgde Jan ook de training Assetmanagement. Jan vertelt: “Corporaties willen financieel en maatschappelijk beter gaan presteren. Vastgoedsturing op complexniveau is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Assetmanagement helpt corporaties als schakel tussen het (strategische) portefeuillebeleid en het (operationele) dagelijks beheer.

 

De uitdaging is om met assetmanagement de strategie te verbinden met de uitvoeringspraktijk, zowel financieel als organisatorisch.”

 

 

Kennis vergaren en delen

Leren en ontwikkelen is een speerpunt van het Corparis DNA. Daarom investeert Corparis met de Corparis Academie dagelijks in de ontwikkeling van medewerkers. Iedere medewerker heeft een programma op maat en een persoonlijke Academy-omgeving. Medewerkers kunnen e-learning volgen, zich aanmelden voor trainingen en via de Academy hun leerdoelen en voortgang bewaken. Daarnaast delen medewerkers hun ervaring en nieuwe kennis binnen Corparis. Volgens Jan gaat dat heel natuurlijk: “We zien elkaar regelmatig tijdens een training, bijeenkomst of borrel. Dan wissel je gemakkelijk informatie met elkaar uit. We weten elkaar goed te vinden”.

Buddytraject

Het delen van kennis gebeurt ook via het buddytraject. Zo zijn Jan en Ramon buddy van (junior)medewerkers. Jan heeft drie collega’s die bij hem terecht kunnen om te sparren over allerlei zaken en Ramon heeft vier collega’s “onder zijn hoede”. “We hebben een groepsapp waarin we regelmatig interessante artikelen of nieuws delen met elkaar”, laat Ramon weten. “Ook prikkel ik hen vaak met vragen uit de huurrechtquiz van Kjenning en VBTM Advocaten. Met actuele vragen op hun website stimuleren ze kennisontwikkeling binnen de corporatiesector op het gebied van huurrecht, appartementsrecht en bedrijfsonroerendgoed. Zo houden we elkaar scherp en blijft iedereen op de hoogte van nieuwe regels en wetgeving.”