Reactie integriteitsonderzoek inhuur personeel woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de integriteit bij opdrachtverstrekking bij woningcorporaties.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de signalen die de Aw heeft ontvangen dat specialisten die door corporaties worden ingehuurd, misbruik maken van hun positie. Ingehuurde professionals bij woningcorporaties zouden volgens de toezichthouder tegen betaling personeel uit het eigen netwerk werven. De afspraken over deze betalingen zouden niet aan de corporaties zijn gemeld.

Ook veel interim professionals van Corparis zijn werkzaam bij woningcorporaties. Wij voelen dan ook sterk de behoefte om te reageren op de signalen die het Aw heeft ontvangen. Corparis betaalt managers, medewerkers of ingehuurde ZZP’ers nooit voor het aanleveren van een aanvraag. Wij distantiëren ons van dergelijke praktijken omdat ze in strijd zijn met onze integriteitswaarden en het vertrouwen in de corporatiesector ernstig kunnen schaden.

Lees hier de brief van de Autoriteit woningcorporaties aan woningcorporaties over het integriteitsonderzoek.