Noorderboog is een hele interessante organisatie voor iemand met ambitie


Ronald Bettenbroek heeft ruim vijf jaar de functie van specialist ouderengeneeskunde/medisch manager bij Noorderboog vervuld. “Ik vervul deze functie met veel plezier, maar het wordt nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Noorderboog is een hele interessante organisatie voor iemand met ambitie.” Waarom is deze functie zo interessant en wat kan de nieuwe specialist verwachten? We vroegen het Ronald.

 

Specialist ouderengeneeskunde én medisch manager in één functie. Wat wordt er van je verwacht?
“Mijn functie is eigenlijk een soort van schaap met vijf poten. Je bent namelijk specialist ouderengeneeskunde, eerste geneeskundige, medisch manager en WZD-functionaris in één. Als specialist ouderengeneeskunde voer je medische taken uit. Als eerste geneeskundige moet je goed op te hoogte zijn van de gezondheidswetgeving, met name de WGBO en de WZD, evenals van de kwaliteitswetgeving en richtlijnen voor de ouderenzorg. De uitvoering van deze wetgeving dien je goed te bewaken. Zowel naar medewerkers, als ook in het MT, waar je deel van uitmaakt. Als medisch manager ben je, samen met de manager ECN (Expertisecentrum Noorderboog), leidinggevende van de behandeldienst. Wij hebben de verschillende taken onderling verdeeld. Er is dus sprake van duaal management. De ECN-manager focust zich vooral op de bedrijfsmatige kant. De medisch manager/eerste geneeskundige houdt zich meer bezig met de inhoud, de visie, met vele taken op het gebied van kwaliteit en beleid, zowel voor de organisatie als voor de behandeldienst. Speciaal aandachtsgebied is hoe we behandelexpertise uitrollen binnen én buiten Noorderboog. Tenslotte ben je, naast een GZ-psycholoog, WZD-functionaris en ben je betrokken bij de implementatie van de WZD in de organisatie.”

“Mijn functie is eigenlijk een soort van schaap met vijf poten. Je bent namelijk specialist ouderengeneeskunde, eerste geneeskundige, medisch manager en WZD-functionaris in één”

Dat klinkt als een uitdagende functie. Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit en wanneer sluit je je werkdag tevreden af?
“Een werkdag is heel divers. Door de verschillende rollen die ik heb, moet ik continu schakelen. Naast je werk als afdelingsarts, ben je als eerste geneeskundige/medisch manager veel aan het overleggen in commissies, projectteams en het MT. Daarnaast adviseer ik medewerkers in complexe, medische problematiek. Ik ondersteun ze bij medisch ethische zaken of in situaties betreffende de uitvoering WGBO/WZD, wilsbekwaamheid, mentorschap, bewindvoering of andere zaken die de vrijheden van cliënten beperken.
Als direct leidinggevende van de behandeldienst coach ik behandelaren en vakgroepen. De ECN-manager en ik hebben daarbij, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid, een besluitvormende rol.

Ik sluit mijn werkdag tevreden af als er een beetje orde in de chaos is gebracht. Dat kan wanneer een project lekker loopt met visie en beleid. Of wanneer ik een leuke artsenvisite heb gelopen of een multidisciplinair overleg heb gehad met goede afspraken.”

“Een werkdag is heel divers. Door de verschillende rollen die ik heb, moet ik continu schakelen”

Snel kunnen schakelen, omgaan met onverwachte situaties, op strategisch- en tactisch niveau kunnen beslissen, medisch leiderschap. Welke competenties zijn nog meer van belang binnen deze functie?
“Goede communicatieve vaardigheden zijn een absolute voorwaarde als je alle verschillende relaties goed wilt onderhouden. Dat vraagt om flexibiliteit. Je moet goed met conflicten om kunnen gaan, relativeringsvermogen hebben en tegen een stootje kunnen. Wanneer er tegengestelde belangen zijn, moet je medisch leiderschap tonen. Bijvoorbeeld wanneer de belangen en ideeën van vakgroepen schuren met de belangen van de organisatie.”

Hoe zien de vakgroepen eruit?
“De vakgroep ouderengeneeskunde bestaat uit zeven specialisten ouderengeneeskunde, twee verpleegkundig specialisten, een physician assistent en twee basisartsen. Dat zijn standaard twaalf mensen in de vakgroep. Ook hebben we twee specialisten ouderengeneeskunde en twee huisartsen in opleiding. Daarnaast hebben we nog vakgroepen van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten en geestelijke verzorging.
Je bent als specialist ouderengeneeskunde lid van de vakgroep ouderengeneeskunde, maar als medisch manager ben je leidinggevende van alle behandelaren, samen met de ECN-manager. Dat zijn in totaal bijna negentig mensen (52 fte).”

De vergrijzing in combinatie met de bezuinigingen van de overheid, zorgen ervoor dat de ouderenzorg er anders uit komt te zien. Wat is jouw visie op de ouderenzorg voor de aankomende jaren?
“Voor de specialist ouderengeneeskunde gaat er veel veranderen in de nabije toekomst. Je ziet dat mensen langer thuis blijven wonen. Dat betekent dat de thuissituatie en de problematiek veel complexer, ingewikkelder en zwaarder wordt. De huisarts komt steeds meer geriatrische expertise tekort en heeft meer behoefte aan ondersteuning. Hier komt de specialist ouderengeneeskunde om de hoek kijken. De specialist ouderengeneeskunde verandert van een afdelingsdokter naar een transmuraal werkende dokter die steeds meer buiten de muren van de instelling gaat werken, annex de huisarts.
Die ontwikkeling heeft Noorderboog al vele jaren geleden ingezet en daarin is Noorderboog dan ook onderscheidend ten opzichte van andere organisaties.
Een volgende stap zou kunnen zijn dat de specialisten ouderengeneeskunde vanuit huisartsenpraktijken gaan werken en van daaruit ook de ouderenzorginstellingen gaan bedienen. Echter, zal het nog vele jaren gaan duren voor het daadwerkelijk zo ver is. Maar die beweging is in gang gezet.”

“We focussen ons op transmuraal werken. En daarin onderscheidt Noorderboog zich ten opzichte van andere organisaties”

Zou je tot slot de nieuwe manager nog iets willen meegeven vanuit jouw ervaring bij Noorderboog?
“Noorderboog is een boeiende organisatie waar je je ambities goed kunt nastreven. Blijf je vooral verbazen en stel je open op. Ga schakelen en relativeer veel. Wat heel belangrijk is, is het hebben van een visie op de ouderenzorg. Wees duidelijk visionair; wat is de stip op de horizon? Welke kant willen we op en hoe wordt dat vertaald in beleid? Hoe pak je dit aan in samenwerking met de zorg, de behandelaren, het managementteam en de raad van bestuur? Wees helder in je formulering in wat je graag zou willen. Het totale product is een gemeenschappelijk verhaal waar je uiteindelijk als organisatie mee aan de slag wil. Dat is heel belangrijk om voor ogen te hebben. Toon je medisch leiderschap, laat zien dat je een voortrekkersrol wilt hebben en dat je het verschil wilt maken op strategisch- en tactisch niveau.”

“Noorderboog is een boeiende organisatie waar je je ambities goed kunt nastreven. Blijf je vooral verbazen en stel je open op. Toon medisch leiderschap en relativeer veel”

Enthousiast geworden?


Ben je enthousiast geworden na het lezen van dit verhaal?

En wil je ontdekken of dit ook iets voor jou is?

Zorg

Comments are disabled.