Kenniscafé Leefbaarheid & Escalatie

28 mei – leefbaarheid en escalatie

Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in straten en wijken? Zorgt de corona-crisis voor meer escalaties? Of spelen de ware drama’s zich achter de voordeur af?

In het nieuws van afgelopen tijd wordt gesproken over meer overlast en meer huiselijk geweld.

Hoe zijn de ervaringen van onze mensen in de praktijk? Hier willen we het graag over hebben. Ook kijken we vooruit. Het verplicht thuis blijven gaat langer duren

en dat heeft gevolgen voor de mensen waar het niet goed mee gaat.

Neem ook deel en praat mee! Schrijf je in via de Corparis Academie!