Duurzaam Participeren

De Alliantie zet stevig in op verduurzamen

Woningcorporatie de Alliantie investeert de komende jaren flink in energiebesparende maatregelen. En de ambities zijn hoog: In 2050 moet de complete woningvoorraad (53.000) energieneutraal zijn. Voor deze megaklus krijgt de Alliantie sinds begin dit jaar via Corparis ondersteuning van procesmanagers Roland de Jong en Robbert Eberhard. We spraken met hen en Lisette Langerwerf, manager van het team Verduurzamen en Verbeteren bij de Alliantie, over deze stevige duurzaamheidsopgave.

Lisette Langerwerf

Lisette vertelt waarom de Alliantie hoog inzet op verduurzamen: “Het milieu blijft ook in de toekomst een maatschappelijk issue. Daarom heeft de Alliantie het thema verduurzamen uitdrukkelijk opgenomen in het ondernemingsplan. Bovendien willen we dat onze huurders comfortabel en betaalbaar kunnen wonen. Investeren in energiebesparende maatregelen is dan ook goed voor het milieu, het wooncomfort en zorgt voor lagere woonlasten. En de meerderheid van onze huurders is er blij mee, omdat zij de investering vaak niet zelf kunnen doen.”

Zonnepanelen voor 15.000 huurappartementen

Een van de energiebesparende maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen. Projectleider Robbert Eberhard: “Eind 2016 deed de Alliantie een proef met het plaatsen van zonnepanelen op eengezinswoningen in Almere. De proef bleek succesvol. Daarop zijn we in 2017 begonnen met het leggen van zonnepanelen op alle geschikte eengezinswoningen (in potentie 13.000). Op dit moment profiteren al ruim 3.000 huurders hiervan. Ook appartementsgebouwen tot vier lagen nemen we mee. Daar houd ik me voornamelijk mee bezig. Het plan is dat we in 2020 alle geschikte appartementengebouwen tot vier lagen hebben voorzien hebben van zonnepanelen. Huurders die mee willen doen, betalen extra servicekosten voor het gebruik van de panelen. Maar omdat de zonnestroom voor een lagere energierekening zorgt, houden huurders onderaan de streep geld over. Het gaat in totaal om ongeveer 420 gebouwen. Dat betekent dat zo’n 15.000 sociale huurappartementen uiteindelijk gebruik kunnen maken van zonne-energie”.

Robbert Eberhard

Samenwerking in productietreintjes

Het team Verduurzamen en Verbeteren is verantwoordelijk voor het verbeteren van de (energetische) kwaliteit van bestaande woningen. Zonnepanelen is een van de energiebesparende voorzieningen die de Alliantie inzet. Roland de Jong: “In veel complexen brengen we daarnaast dubbel glas aan en voorzien we woningen van vloer-, dak- en gevelisolatie. Waar nodig vervangen we de mechanische ventilatie en de cv-ketel. Dat doen we met onze samenwerkingspartners. Met de bouwbedrijven Rutges Vernieuwt en Nijhuis Bouw, hebben we een innovatieve manier van ketensamenwerking ontwikkeld: E-Sequent. E staat voor energetische verbeteringen aan woningen en Sequent geeft aan dat het om opeenvolgende processen gaat; de zogenaamde ‘productietreintjes’. Het samenwerken met onze partners (ketenpartners genoemd) werkt efficiënt en kostenbesparend.”

Roland de Jong

Juiste match is sleutel tot succes

Lisette vertelt dat de samenwerking met ketenpartners daarnaast zorgt voor continuïteit in het verbeteren van het kwaliteitsniveau van woningen. “Ik vind dat we dat ook verplicht zijn aan onze huurders. Wij moeten ervoor zorgen dat het vastgoed kwalitatief goed is en blijft, ook als het een periode economisch wat minder gaat.” De partners waar de Alliantie een samenwerking mee aangaat, worden zorgvuldig geselecteerd. Lisette licht toe: “Een langdurige samenwerking vraagt om een open houding van alle partners. Je moet goed kunnen luisteren naar elkaar en onderbuikgevoelens benoemen en bespreken. De juiste match is zo belangrijk als je samen voor opgaven staat van deze omvang. We hebben Corparis ook gevraagd om onze procesmanagers hierop te selecteren. En daar hebben ze goed naar geluisterd.”