Dag van de Armoede – terugblikken en vooruitkijken!

Begrip en gezamenlijke aanpak essentieel bij de bestrijding van armoede

Op 14 september organiseerde Corparis samen met trainersbureau Opstaan en Opvallen en FBTA Landmeter het congres Armoede en Betaalbaarheid. De belangstelling voor het congres was overweldigend. De zaal was tot de nok toe gevuld met netwerkpartners en medewerkers. Maar liefst 100 deelnemers lieten zich inspireren door bevlogen sprekers, levendige discussies, verschillende workshops en deelden best practices. Dagvoorzitter was niemand minder dan financieel expert Annemarie van Gaal, bekend van het tv-programma Een dubbeltje op zijn kant. Maar waarom organiseert nou juist Corparis een congres met het thema Armoede en Betaalbaarheid? We stellen de vraag aan Marjorie Heethaar, Projectmanager bij Corparis. Met mede-organisator Marija Bjelobrk van trainingsbureau Opstaan & Opvallen kijkt ze terug op een succesvolle dag.  

 

 

 

 

Waarom organiseert Corparis een congres met het thema Armoede en Betaalbaarheid? “We willen onze zorgen en kennis delen met netwerkpartners zodat we samen maatregelen kunnen nemen of oplossingen kunnen bedenken om armoede te bestrijden”, vertelt Marjorie. “Corparis is als detacheerder actief op het gebied van Wonen, Overheid, Zorg en Welzijn. En onze medewerkers komen dagelijks bij mensen achter de voordeur. Zij zien soms schrijnende situaties: onverzorgde woningen, kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en mensen die de post niet meer durven te openen. Ze hebben te maken met veel hulpinstanties of treffen situaties waar de deur juist gesloten blijft voor welke partij dan ook. Wij willen niet alleen armoede signaleren maar ook echt iets kunnen betekenen voor mensen die financieel kwetsbaar zijn. Daarom gaven we het jaarlijks seminar dit jaar het thema Armoede en Betaalbaarheid. Het is een actueel onderwerp voor al onze netwerkpartners.”

Wanneer kun je spreken van armoede? Marija: “Dit was ook de vraag waar we het congres 14 september mee begonnen. De armoedegrens in Nederland ligt op een inkomen van € 1.830 per maand voor een gezin met twee kinderen. Voor een éénpersoonshuishouden is dat € 971. Maar liefst 6,7 % van alle Nederlands heeft structureel een tekort aan geld. Eén van sprekers legde uit dat armoede in zijn ogen een relatief begrip is. Hij vertelde dat zijn gezin tijdens zijn studie ook weinig te besteden had. Net als zijn buren. Toch voelde hij zich, in tegenstelling tot zijn buren, niet arm. Hij wijt het verschil aan zijn vooruitzicht op een goede baan en goed salaris na het afronden van zijn studie. Dat vooruitzicht hadden zijn buren niet. Uitzicht op een beter leven maakt dus dat je je niet arm voelt. Ik vind dat een interessant gegeven.” Wat zijn jouw drijfveren om het thema armoede onder de aandacht te brengen? Marija vervolgt: “Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om onder de armoedegrens te leven. Ik ben opgegroeid in een Goudse Volkswijk met mijn moeder. Als kind ben ik niets te kort gekomen maar mijn moeder en ik hebben zeker vier jaar onder de armoedegrens geleefd na haar scheiding. Onze doorbraak kwam doordat ik ging studeren en goede bijbanen had. Misschien ben ik door deze ervaring wel milder in mijn oordeel over mensen die onder de armoedegrens leven. Ik raak geïnspireerd door initiatieven als de Voedselbank en de Goede Gieren en had het gevoel dat ik ook iets moest doen. Als trainer/adviseur zie ik dat veel organisaties zich richten op één onderdeel van het probleem in een huishouden dat strijd met armoede. Er is niemand die overkoepelend kijkt. Daarom heb ik na een aantal brainstormgesprekken met Marjorie besloten om me in te spannen om het onderwerp op de kaart te zetten. Met het congres willen we mensen laten inzien dat je verschil kunt maken wanneer je breder kijkt.”

 

Waar liggen de kansen en mogelijkheden? Marjorie: “Armoede in Nederland is vaak lastig te herkennen. Bovendien bestaat er in onze samenleving een stigma op armoede. “Wel roken en toch naar de voedselbank?” “Geen eten en wel huisdieren?” Juist dat stigma en het oordeel is volgens ons een belangrijke reden waarom het probleem blijft bestaan. Het is een excuus waardoor armoede niet ons probleem is. Maar begrip voor mensen die in ons land leven in armoede is essentieel in de aanpak ervan. En die aanpak hoeft niet ingewikkeld en kostbaar te zijn. Juist kleine aanpassingen kunnen grote veranderingen brengen. Zo ben ik nauw betrokken bij de voorzieningenwijzer, een applicatie waar Corparis partner van is. De voorzieningenwijzer helpt mensen bewust keuzes te maken. Bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere energieleverancier of door het aanvragen van toeslagen. Ik vind het echt mooi om te zien dat mensen door kleine veranderingen meer ruimte krijgen in hun portemonnee. Gemiddeld levert de voorzieningenwijzer een gezin direct een besparing op van € 600. Dit soort initiatieven brengen we graag bij netwerkpartners onder de aandacht.”

Volgend jaar opnieuw een congres Armoede en Betaalbaarheid? “Zeker!”, roepen Marjorie en Marija enthousiast. “Het is geweldig om te zien dat ondernemers en bedrijven zich kosteloos en zonder bezoldiging inzetten voor dit initiatief”, aldus Marjorie. “Hierdoor kunnen belangstellenden relatief goedkoop aan ons congres deelnemen. Het maakt het ook mogelijk om de opbrengsten van het congres, na aftrek van de kosten, te schenken aan verschillende goede doelen.” Ook de samenwerking met Marija en Alfred en Dorethé van FBTA Landmeter gaf veel positieve energie. “We hebben alle drie een gemeenschappelijk doel: netwerkpartners verbinden en daadwerkelijk verandering te weeg brengen als het gaat om armoedebestrijding in Nederland”, besluit Marjorie.

www.dagvandearmoede.nl