Van één naar honderd medewerkers in tien jaar – Corparis blijft groeien

Corparis biedt oplossingen bij tijdelijke en structurele personeelsproblemen. Het bedrijf begon tien jaar geleden als een kleine speler in de markt die zich richt op de flexibele inzet van professionals binnen woningbouwcorporaties. Inmiddels heeft Corparis zich doorontwikkeld tot een toonaangevende, serieuze speler met een stevige verankering in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg. De laatste vier jaren is het bedrijf gestadig doorgegroeid van 30 naar 100 medewerkers.

stefan-vosVoor elke klant een passende oplossing

Stefan Vos, oprichter en eigenaar van Corparis, zegt hierover: “Onze groei is een combinatie van landelijke ontwikkelingen bij woningbouwcorporaties & zorginstellingen èn het goed inspelen op de vraag van onze klanten. Door ons brede netwerk hebben we goed zicht op ontwikkelingen binnen de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg en kunnen we maatwerk bieden. Corparis is betrokken bij haar klanten en hecht veel waarde aan langdurige verbinding en persoonlijke contacten. We kennen de markt en zijn een slagvaardige, landelijke, netwerkorganisatie met kantoren in Groningen, Amersfoort en Amstelveen.”

Wat is de meest in het oog springende ontwikkeling van de laatste jaren?

“In steeds meer organisaties wordt gewerkt met een kleine kern van vaste medewerkers met daaromheen een flexibele schil van tijdelijke medewerkers. Dit vergt het nodige van de desbetreffende organisaties en van de houding en het gedrag van de professionals die daar (tijdelijk) werken.”

Van kennis en kunde…

“De laatste paar jaren kun je duidelijk spreken van een verandering in de behoefte van onze opdrachtgevers. Eerder was er veel vraag naar tijdelijke medewerkers die naadloos op vacatures aansloten. Daarbij stond kennis en kunde centraal en werd zonder uitzondering gevraagd ‘of de kandidaat dit werk al eerder had gedaan?”. De corporatiesector was hier een goed voorbeeld van; medewerkers zonder werkervaring in de sector kwamen vaak überhaupt niet in aanmerking voor vacatures. Inmiddels is daarin een kentering zichtbaar.”

…. naar houding en gedrag.

Stefan zegt hierover: “Onze klanten zoeken tegenwoordig specifiek naar medewerkers die qua houding en gedrag passen binnen het team en de strategie van het bedrijf. De centrale vraag is daarbij veel meer geworden ‘zien we hem of haar het beoogde werk doen?’. Dat vraagt om een specifieke werkhouding en een bepaald type persoonlijkheid. Hier hebben we de laatste jaren ons personeelsbeleid op aangepast.”

blog-10-jaar1

Corparis DNA

“Al onze vaste en tijdelijke medewerkers worden geselecteerd op basis van het zogenaamde Corparis DNA. De vier pijlers hiervan zijn kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid, sociabiliteit en initiatiefrijk handelen. Wij zetten daar stevig op in door al onze medewerkers de benodigde trainingen en opleidingen aan te bieden.”

Hire for personality and train for skills

“De meeste nieuwe corporatiemedewerkers van Corparis, worden aangenomen zonder werkervaring in de sector. Onze recruiters zijn gespecialiseerd in het selecteren en testen op persoonlijkheid. Daarbij is het Corparis DNA leidend. Daarna worden de nieuwe medewerkers gedurende een half jaar intensief begeleid en op inhoud opgeleid. Zo beschikken ze over de juiste harde en zachte bekwaamheden. Ons menselijke kapitaal is echt waarmee we ons onderscheiden.”

Met focus de toekomst tegemoet

“We zien dat ons personeelsbeleid zijn vruchten afwerpt. Het gebeurt zeer regelmatig dat opdrachtgevers vragen om hernieuwde inzet van tijdelijke medewerkers. Als wij onze klanten vervolgens vragen waarom ze specifiek die medewerker weer in willen zetten, krijgen we als terugkoppeling ‘omdat wij het Jan of Marjorie gewoon wel zien doen!’. Dat is een groot compliment, zowel voor die desbetreffende medewerker als voor ons bedrijf. Het is een bevestiging dat we de juiste keuzes maken. Daar doen we het voor!”.