Persoonsgegevens die je op deze website invult, gebruiken wij voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of een afspraak.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens verstrekken we zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden. Daarnaast gebruikt Corparis de gegevens om onze dienstverlening voor jou verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Heb je hier bezwaar tegen? Meld dat dan aan Corparis. Jouw gegevens verwijderen we dan onmiddellijk uit ons bestand.

Cookies

Jouw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. Je kunt jouw browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.