FBTA Landmeter samenwerkingspartner

Maak kennis met FBTA Landmeter – onze nieuwe samenwerkingspartner.

“De corporatiesector trilt –vooralsnog wat zachtjes- op haar grondvesten.”, aldus Alfred Landmeter.  

In januari was het zover;  de samenwerkingsovereenkomst tussen FBTA Landmeter en Corparis werd ondertekend. Het is een mooie ontwikkeling voor beide bedrijven en hun klanten.


stefan-interviewNieuwe strategische allianties

Stefan Vos, directeur-eigenaar van Corparis zegt hierover: “Wij vormen graag strategische allianties met partijen zoals opleiders, outplacementspecialisten, professionals en andere partners met specifieke kennis van de woningbouwsector. Ik ben dan ook erg tevreden dat we gaan samenwerken met FBTA Landmeter.”

Win-win situatie

“Deze samenwerking biedt kansen voor alle partijen. Wij gebruiken elkaars kennis en netwerken om de dienstverlening aan onze klanten te versterken en uit te breiden. Aan de gebruikelijke dienstverlening van beide bedrijven verandert niets. Corparis blijft gewoon doen, wat we al tien jaar uitstekend kunnen – namelijk onze klanten helpen met de flexibele inzet van gekwalificeerde professionals. De samenwerking sluit perfect aan bij ons motto:

“Misschien klinkt dit nog wat abstract.

Dan is het goed om te weten dat we achter de schermen druk bezig zijn om te kijken hoe we de samenwerking verder concreet invulling gaan geven. Zodra we daar meer over kunnen vertellen, doen we dat zeker.”

          
Financiële Bedrijfstrainingen – een dag niet gelachen, is een dag…

FBTA Landmeter is bijna tien jaar actief in het aanbieden en verzorgen van in-company en open trainingen aan woningbouwcorporaties. Alfred Landmeter, directeur eigenaar van FBTA Landmeter, vertelt aanstekelijk enthousiast over zijn bedrijf en het werkveld. Het moge duidelijk zijn – hier is een trainer pur sang aan het woord.

“Wij zijn een nichespeler met als focus het versterken van de interne organisatie van woningbouwcorporaties. FBTA Landmeter heeft zich daarbij gespecialiseerd in de financiële sturing bij corporaties. Dit doen we door het -vaak complexe- vakgebied klein te maken en dichtbij mensen te leggen. We brengen de materie op een interessante, laagdrempelige en leuke manier. Mijn persoonlijke motto is: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.”

Wie zijn de klanten van FBTA Landmeter?

“Wij trainen onder andere Raden van Bestuur, huurdersverenigingen, managers, commissarissen en strategische adviseurs. Ook doen we veel trainingen voor uitvoerende, administratieve en financiële medewerkers. Onze klanten zijn zeer divers; van grote corporaties met veel verhuureenheden en aanzienlijke financiële belangen in de Randstad, tot kleine dorpscorporaties met de tapijtjes nog op tafel”, vertelt Alfred.

Alfred, wat is volgens jou de grootste uitdaging in de corporatiesector?5-foto-alfred

“De nieuwe Woningwet -die vanaf 1 juli 2015 gefaseerd wordt ingevoerd met een doorlooptijd tot ultimo 2017- zorgt voor steeds meer vragen vanuit het werkveld. Met een totaal van 30 onderliggende dossiers heeft de sector veel te verhapstukken. De Woningwet dwingt woningbouwcorporaties feitelijk tot herpositionering. De sector moet transformeren. Niet alle corporaties –en helaas ook niet alle medewerkers- lijken voldoende doordrongen van die urgentie.”

“Hopen ‘dat het wel overwaait’, getuigt van struisvogelpolitiek.

Feitelijk is de sector qua positie weer terug bij af. We zijn na jaren van marktwerking en relatief veel speelruimte, steeds meer een door de overheid gestuurde sector aan het worden. Het métier van de sociale huursector gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Er is echt sprake van een kantelingspunt.”

“Corporaties zijn genoodzaakt om steeds meer terug te keren naar hun kerntaak.

De nieuwe Woningwet dwingt tot het maken van scherpe keuzes en het bezinnen op een nieuwe ‘corporate identity’. De centrale vraag die iedere corporatie zich moet stellen is:

Ben ik een sociale verhuurder die kwetsbare doelgroepen huisvest of een vastgoedbedrijf met een sociale taak?’ ”

Om dat goed te kunnen bepalen, moet je de basis op orde hebben.

Een dergelijke uitdaging omtrent het vormgeven van een nieuwe identiteit kan je enkel tot een goed einde brengen, als het onderliggende verdienmodel klopt, er inzicht is in het financiële speelveld en helder is ‘aan welke knoppen gedraaid kan worden’. Het vraagt om focus bij de aansturing en inrichting van de financiële sturingsprocessen van woningbouwcorporaties. Doordat ik naast mijn trainingsactiviteiten ook nog steeds werkzaam ben als Manager Financiën ad interim,  ken ik de dagelijkse praktijk goed. Ik deel deze kennis graag met mijn klanten.”

Ik hoor het al, de sector is flink in beweging.

“Jazeker. Er komt veel op ons af. Want ook de dossiers omtrent scheefgroei en het passend toewijzen, de verantwoording over ontvangen staatssteun en het aangescherpte in- en externe toezicht blijven actueel. Ik hoef me de komende jaren niet te vervelen. Het vakgebied blijft continu in beweging. De samenwerking met Corparis is daar ook een mooi voorbeeld van. Zo blijft werken in de corporatiesector, ook na 35 jaar, onverminderd interessant en uitdagend.”